ANSEDEL 3243 Alexander Grubb *1706-12-29 Tegelsmora
3243 Alexander Grubb
*1706-12-29 Tegelsmora
†1789-12-08 Strängnäs

   Fam:
    Vigsel: 1735-06-01 Strängnäs

      1: 3245 Caisa Lotta *1735-12-13 Strängnäs
      2: 3246 Eva Brita *1738-09-11 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: cirka 1745-04

      3: 3250 Nils Wilhelm *1746-03-06 Strängnäs
      4: 3252 Alexander *1748-01-01 Strängnäs
      5: 3248 Anna Maria *1750-05-06 Strängnäs
      6: 3251 Lars Fredrich *1751-07-06 Strängnäs
      7: 3249 Christina Fredrica *1753-07-20 Strängnäs

s t kh NGrubb/ CatBuckow. Ägde nr 120 v Kyrkogatan enl F2:2 526
fadder 1736 för NEnberg, 1738 för JaÅkerblom
faddrar 1762 för MJa Gorsinge
fadder 1751: frk Chr-CatFleming på Linholmen (ej närv)
Anarkiv 8.0 2018-05-04