ANSEDEL 3241 Abraham Bruno *cirka 1670
3241 Abraham Bruno
*cirka 1670


   Fam:

      1: 3374 Georg Friedrick *1699

RR 1710 6/11 Magistraten beslutade att skcka brev till AbBruno i Linde om att överta fältskärstjänsten; ogift 1731-33
Anarkiv 8.0 2018-05-04