ANSEDEL 3225 Catharina Allmberg *cirka 1660
3225 Catharina Allmberg
*cirka 1660


   Fam:
    Vigsel: cirka 1708-12 Strängnäs

      1: 5239 Catharina *cirka 1705

fadder 1713 för MBlomb, AStrengnell (v torget), 1716 för trädg-m DP, 1718 för AHlsten, PJaLångg, 1719 för JaA, 1723 för EA Skolb (ä hMg-CatLoding), 1725 för SvBjkho, 1731 för JaÖstwl, 1732 för PBrundb, 1734 för PNmk
Anarkiv 8.0 2018-05-04