ANSEDEL 320 Lars Månsson Blomberg *1681
320 Lars Månsson Blomberg
*1681
†efter 1754

   Fam:
    Vigsel: 1704-11-30 Strängnäs

      1: 4651 Johannes *1705-06-26 Strängnäs
      2: 324 Maria *1708-08-13 Strängnäs
      3: 4894 Stina *1713-05-30 Strängnäs
      4: 4973 Magnus *1716-01-20 Strängnäs
      5: 322 Greta *1718
      6: 325 Olof *1724-01-25 Strängnäs
      7: 6317 Anna Catharina *cirka 1720

fadder 1710 för JA (lillJonas måg), 1713 för st-tj AO (i sysslomans gd), 1715 för AJ Wv, 1721 för ALKihlman, JNb, 1722 för RolJa, 1730 för OBd, 1732 för NListr
fadder 1724: mons JaRydborgh
Anarkiv 8.0 2018-05-04