ANSEDEL 3179 Johan Hansson Lundberg *cirka 1685
3179 Johan Hansson Lundberg
*cirka 1685
†1717 Strängnäs Långgatan S

   Fam:
    Vigsel: 1699-02-12 Strängnäs

      1: 3114 Anna Maria *cirka 1700
      2: 4566 Magdalena *1702-09-28 Strängnäs
      3: 5057 Johan *cirka 1700
      4: 4635 Wellam *1705-02-23 Strängnäs
      5: 4724 Lena *1707-11-21 Strängnäs
      6: 344 Lars *1710-10-10 Strängnäs
      7: 3184 Greta *1713-07-23 Strängnäs
      8: 4988 Leena *1716-04-12 Strängnäs

RR 1702 12/11 JaHLub köpt PM:s ä:s gd, u 1 g; RR 1707 25/5 JaHLub tilltalde sin sv JaEkm om besittningen av svf:s gd Sågare- eller Swartens gd. JaEkm svarade sig hjälpt honom med kontanter till egen gård i Västerviken. Dock sål den och inte kunnat genomföra köp med SvLechander pga.bördemannens inträngande.
faddrar 1705: LucasRivelius, skom HLub, mäst SvHattm:s dtr i V-ås St
fadder 1707 för JaEkm Långg
Anarkiv 8.0 2018-05-04