ANSEDEL 3175 Anna Erichsdr Sundia *1715
3175 Anna Erichsdr Sundia
*1715


   Fam:
    Vigsel: 1743-09-16 Strängnäs

      1: 3176 Hedwig *1744-08-03 Strängnäs
      2: 3177 Johan Peter *1747-06-01 Strängnäs

fadder 1753 för EHielte (ä AaUpm), 1756 för SalThunb
Anarkiv 8.0 2018-05-04