ANSEDEL 3159 Anders Sundblad *1729
3159 Anders Sundblad
*1729 Björnsund


   Fam:
    Vigsel: 1751-02-17 Strängnäs

      1: 6560 Anders Axel *1752-03-21 Strängnäs
      2: 6711 Carl Eric *1755-04-18 Strängnäs
      3: 6821 Johan Gabriel *1757-02-14 Strängnäs
      4: 6925 Christina Catharina *1759-08-18 Strängnäs
      5: 7083 Ulrica *1762-04-13 Strängnäs

Axel Dewahls ä bodde hos honom 1752-54
faddrar 1759: AA i Björnsund (ej närv) NA:s hKA i Viggby, Fogdö (ej närv)
fadder 1762 för JaSustr, 1763 för Ja-PNym, 1764 för LHacksell
Anarkiv 8.0 2018-05-04