ANSEDEL 3121 Johan Rijtzman *cirka 1675
3121 Johan Rijtzman
*cirka 1675


   Fam:
    Vigsel: 1707-01-08 Strängnäs

      1: 4733 Johannes *1708-01-16 Strängnäs
      2: 4797 Maria *1710-03-05 Strängnäs
      3: 4895 Johan Adam *cirka 1713-06 Strängnäs

faddrar 1707 för EThunius, 1711 för NE Wv
fadder 1708 för OMos-s, 1708 för PL Wv, 1708 för MåU
fadder 1708: trädg-m:s h på Tynnelsö kungsgd, 1710: hr PåSperinger, hr Thuni käresta, hAaAllenberg, ValWaxmuths h MaLundina
Anarkiv 8.0 2018-05-04