ANSEDEL 3112 Älsa Almberg *cirka 1675
3112 Älsa Almberg
*cirka 1675
†1732

Far: 2500 Olof Olofsson Broman *cirka 1665
Mor: 2501 Älssa *cirka 1650
      Vigsel:

   Fam:
    Vigsel: 1694

      1: 2586 Carl *1695-08-17 Strängnäs
      2: 3199 Catharina *cirka 1693
      3: 2683 Johan *1699-03-24 Strängnäs
      4: 474 Maria *1713

fadder 1705 för EA Långg, 1711 för NO Nabben, 1716 för AStrengnell, 1721 för HiBrunb, 1722 för JaÖstwl,1728 för NX
Anarkiv 8.0 2018-05-04