ANSEDEL 31 Olof Johansson Höjer *1709 Vibyggerå
31 Olof Johansson Höjer
*1709 Vibyggerå Berg 1
†1769-07-31 Strängnäs

Far: 21 Johan Persson Höjer *1669 Vibyggerå
Mor: 22 Maria Nilsdotter *cirka 1670 Vibyggerå
      Vigsel: 1690 Vibyggerå

   Fam:
    Vigsel: 1733 Grundsunda

      1: 836 Petter *1737-04-05 Strängnäs
      2: 838 Caisa *1739-10-17 Strängnäs
      3: 839 Anna Maria *1742-03-23 Strängnäs
      4: 840 Christina *1743-12-24 Strängnäs
      5: 5974 Johan *1746-03-10 Nordmaling
      6: 841 dtr *1748-12-01 Strängnäs
      7: 347 Greta Lisa *1752-10-08

AGN1733,29/11,§4:
Oppviste Johan Johansson från Högen ett köpebrev av hans bröder Nils, Jonas, Hans och Olof Johanssöner Höjer d: 22 augusti 1733 underskrivit, däruti de bekänna så av fri vilja och moget betänkande till deras broder bem:te Johan Johansson sålt och upplåtit börden och besittningen på deras faders Johan Perssons hemman av 12 1/2 sel jord i Högen för 96 daler kmt tillsamman, som de riktigt bekommit, anhållandes nu Johan Johansson om Tings Rättens dom och stadfästelse därpå. Och emedan köpet lagl. slutit är, varandes ej heller någre närmare bördemän till hemmanet, än desse bröder, köpskillingen jämväl betalter, ty dömdes börden och besittningen på förenämnde 12 1/2 sel hus och jord i Högen ifrån Nils, Jonas, Hans och Olof Johanssöner Höjer, och till deras broder Johan Johansson, att han samma rätt och förmån för sig och sina efterkommande till evärderliga tider njuta och behålla må, likmätigt 1 och 10 Cap: Jordabl L:L:
fadder 1738 för NJaHöjer, 1754 för PUtb, 1755 för JaGrstr, 1757 för ANyho, 1760 för EWrg, 1761 för PFröb, JaWrb, 1763 för ARoth-s, JaFernblad
Anarkiv 8.0 2018-05-04