ANSEDEL 3097 Per Larsson *cirka 1660
3097 Per Larsson
*cirka 1660


   Fam:

      1: 4752 Anders *1708-09-13 Strängnäs
      2: 4795 Anicka *1710-03 Strängnäs

från fj-m i Sundby tilläts ej att avlägga borgared enl RR 1707 25/5; RR 1709 12/4 styvmåg t JöJ som innehar dess hustrus fädernes arv. RR1709 3/5 Inkom AL fr Malmby som äger den s.k. Gropgd här i staden nr 20 besvärandes sig över sin hyresman PL som besagde dess gård nu i 2:ner år innehaft för det han icke allenast gården osv. Styvsvärf JöJ.
Anarkiv 8.0 2018-05-04