ANSEDEL 3091 Ambrosius Lagerholm *cirka 1710
3091 Ambrosius Lagerholm
*cirka 1710


   Fam:

      1: 5507 dtr *1732-01-12 Strängnäs

fadder 1739 för JHi
Anarkiv 8.0 2018-05-04