ANSEDEL 3079 Anders Staf *cirka 1670
3079 Anders Staf
*cirka 1670


   Fam:
    Vigsel: 1706-04-15 Strängnäs

      1: 4726 barn
      2: 4745 Hellena *1708-06-22 Strängnäs
      3: 4811 Nils *1710-08-27 Strängnäs
   Fam:
   5018 *cirka 1690

brod BtStaf i Enköping d 1738
RR 1705 19/5 f d gymnasist, övertog gård på Skolbacken o borgerskap från NA; RR 1708 7/1 spelade fiol på lekstuga hos JaL i Wv
ogift 1732, änkl 1736-47
fadder 1707 för OP Staffans gd, 1710 för JaMål, 1713 för EE Nabben, 1715 för JaA Wv
fadder 1708: vm-ä:s fost-d på Långg He
Anarkiv 8.0 2018-05-04