ANSEDEL 3038 Anders Hansson *cirka 1660
3038 Anders Hansson
*cirka 1660


   Fam:

      1: 3043 Cherstin *cirka 1703
      2: 3040 Maria *cirka 1705
      3: 3041 Annika *cirka 1708
      4: 3042 Catharina *cirka 1710
      5: 4816 Petter *1710-10-12 Strängnäs

fadder 1708 för PL Wv (på udden), 1710 för OJ Wv (d:o), 1711 för JaD (d:o), 1713 för JHWv (på udden), 1714 för JaCossva (d:o), 1730 för JacSiöberg (d:o), 1732 för AOmnb (Dantens gd)
Anarkiv 8.0 2018-05-04