ANSEDEL 3012 Cathrina Schenbeck *cirka 1670
3012 Cathrina Schenbeck
*cirka 1670


   Fam:

      1: 4884 Andreas *1713-02-24 Strängnäs
      2: 3015 Eva Cajsa *cirka 1710

fadder 1729 för LLenning, 1733 för PAGadelius
Anarkiv 8.0 2018-05-04