ANSEDEL 3004 Frantz Hindrich *cirka 1670
3004 Frantz Hindrich
*cirka 1670
†1721-10-15 Strängnäs

   Fam:

      1: 4710 Samuel *1707-04-23 Strängnäs
      2: 4776 dtr *1709-10 Strängnäs
      3: 4821 barn

RR 1707 25/5; 1RR 1708 2/5 begärde att få ensamrätt på bageri, men det beviljades inte eftersom rådet inte trodde han kunde leverera bröd till alla stadens invånare.
fadder 1708 för AStaaf, 1709 för LHi
Anarkiv 8.0 2018-05-04