ANSEDEL 2942 Johan Netzelius *cirka 1635
2942 Johan Netzelius
*cirka 1635


   Fam:

      1: 3119 Andreas *1670
      2: 6195 Johannes *cirka 1670
      3: 7963 Petter *cirka 1675

fadder 1670 för JaJulin, JaFraxén
Anarkiv 8.0 2018-05-04