ANSEDEL 2938 Erich Larsson *cirka 1670
2938 Erich Larsson
*cirka 1670


   Fam:
    Vigsel: 1701-06-16 Strängnäs

      1: 4565 Maria *1702-10-13 Strängnäs

hos JaJö:s ä 21-23
Anarkiv 8.0 2018-05-04