ANSEDEL 2895 Johan Ersson Ekman *cirka 1660
2895 Johan Ersson Ekman
*cirka 1660
†1719 Strängnäs Nabben

   Fam:
   4619 *cirka 1660

      1: 2477 Anna *1692-08-29 Strängnäs
      2: 2558 Johan *1695-04-10 Strängnäs
      3: 2649 Maritt *1698-04 Strängnäs
      4: 2724 Sophia *1700-06-15 Strängnäs
      5: 4545 Sara *1702-06-02 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1703-04-26 Strängnäs

      6: 4606 Annika *1704-08-28 Strängnäs
      7: 4189 Maria *1706-08-11 Strängnäs
      8: 4190 Brita *1710-02-28 Strängnäs
      9: 4992 Oloff *1716-04-26 Strängnäs

fadder 1703 för JaC (målOEkm), för AA Nabben, 1708 för EArons, 1711 för JaEl
Anarkiv 8.0 2018-05-04