ANSEDEL 2894 Erich Jonsson *cirka 1660
2894 Erich Jonsson
*cirka 1660
†1700-12-08 Strängnäs Munkbacken

   Fam:

      1: 661 Anders *1695 Strängnäs

fadder 1725 för CWestring
Anarkiv 8.0 2018-05-04