ANSEDEL 2889 Mårten Andersson Berg *cirka 1675
2889 Mårten Andersson Berg
*cirka 1675
†1736 Strängnäs

   Fam:
    Vigsel: 1703-01 Strängnäs

      1: 4596 Johannes *1704-01-05 Strängnäs

fadder 1713 för NX Långg (trädg-m v Ulfhäll)
Anarkiv 8.0 2018-05-04