ANSEDEL 2853 Georg Fredrich Biörnström *cirka 1680
2853 Georg Fredrich Biörnström
*cirka 1680


   Fam:
    Vigsel: 1722-02-09 Strängnäs

      1: 5223 son *cirka 1722
      2: 5269 dtr *1724-05-31 Strängnäs

fadder 1721 för DBergram, BtLennaeus, 1723 för JaFilmerus (bmä)
fadder 1724: j A-KBjstr
Anarkiv 8.0 2018-05-04