ANSEDEL 2847 Johannes Berlinus *cirka 1680
2847 Johannes Berlinus
*cirka 1680
†1695-12-11 Strängnäs


Anarkiv 8.0 2018-05-04