ANSEDEL 2788 Nils Andersson *cirka 1630
2788 Nils Andersson
*cirka 1630
†1693-04-11 Strängnäs

   Fam:
   4331 Marith *cirka 1630

      1: 1470 Anders *cirka 1660

fadder 1689 för HiM (skr)
Anarkiv 8.0 2018-05-04