ANSEDEL 2693 Olof Nilsson Morelius *cirka 1660
2693 Olof Nilsson Morelius
*cirka 1660
†1735 Strängnäs Skolbacken

   Fam:
   4420 *cirka 1670

      1: 6100 Nils *1691-09-04 Strängnäs
      2: 4426 Olof *cirka 1694
      3: 2694 Catharina *1699-08-21 Strängnäs
      4: 4422 Eric *cirka 1696
      5: 4308 Jonas *cirka 1698
      6: 4423 Kierstin *cirka 1704
      7: 4699 Bängt *cirka 1707-03-10 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: cirka 1708-12 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1713-12-03 Strängnäs

      8: 4427 Anders *1714-09-27 Strängnäs

RR 1697 7/6 st-tj, 1702 22/11 d:o; RR 1704 11/4 OMorelii gd u 1 g
fadder 1705 för bå JaBolin, NL Långg, 1706 för JaMål, 1716 för AO Skolb, 1719 för båJaFrisk, 1721 för OHielte
Anarkiv 8.0 2018-05-04