ANSEDEL 2684 Hinrick finne *cirka 1670 Finland
2684 Hinrick finne
*cirka 1670 Finland


   Fam:
    Vigsel: 1699-02-23 Strängnäs

      1: 2685 Simon *1699-04-19 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04