ANSEDEL 2652 Nils Larsson *cirka 1675
2652 Nils Larsson
*cirka 1675


   Fam:

      1: 4550 Johan *1702-07-26 Strängnäs
      2: 4589 Maria *1703-08-27 Strängnäs
      3: 4663 Lars *1705-12-11 Strängnäs

RR 1707 4/9 som soldat utmarscherad förledit år och hustrun i största fattigdom vid dess rota på landet lämnad. RR 1710 4/5 sv JaL
Anarkiv 8.0 2018-05-04