ANSEDEL 2638 Pär Johansson *cirka 1670
2638 Pär Johansson
*cirka 1670


   Fam:

      1: 2672 Jan *1698-12-29 Strängnäs

fadder 1697 för OJa (tullskr)
Anarkiv 8.0 2018-05-04