ANSEDEL 262 Olof Johansson Biörck *cirka 1660
262 Olof Johansson Biörck
*cirka 1660


   Fam:

  1708 6/7 kyrkv OJaBiörck gått med stadens fattigbössa och deruti samlat penningar, avvek 23/6 men återfanns lördag 4/5 i en köllna hos Carl i Gropen, I fattigbössan återstod då endast 18 öre kmt, då ock han uti arresten infördes.m RR 1708 8/8 Böter 30 dlr 14 öre kmt + vissa slag av spö emedan han till gatulöpande är ofärdig + offentlig kyrkoplikt. Hustrun frikänd förutom de 3 veckors arrest hon redan utstått.
Anarkiv 8.0 2018-05-04