ANSEDEL 2595 Swen Jönsson Isberg *cirka 1670
2595 Swen Jönsson Isberg
*cirka 1670
†1698-02-17 Strängnäs

   Fam:

      1: 2596 Elisabeth *1695-11-22 Strängnäs
      2: 2650 Swen *1698-05-07 Strängnäs

befallningsman på Ulfhäll 1694 enl F2:2 196; RR 1704 20/10 lånat 100 dlr kmt t EANdm
Anarkiv 8.0 2018-05-04