ANSEDEL 2523 Kerstin Jönsdotter *cirka 1670
2523 Kerstin Jönsdotter
*cirka 1670fadder 1693 för SimO (p)
Anarkiv 8.0 2018-05-04