ANSEDEL 2504 Johan Ericksson *cirka 1665
2504 Johan Ericksson
*cirka 1665


   Fam:

      1: 2505 Anna *1692-12-26 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04