ANSEDEL 2442 Lars Bengtsson *cirka 1665
2442 Lars Bengtsson
*cirka 1665


   Fam:
    Vigsel: 1690-11-06 Strängnäs
   Fam:
    Vigsel: 1697-10-20 Strängnäs

RR 1710 22/9 g:l borg förordnad att begrava döda i pesten
Anarkiv 8.0 2018-05-04