ANSEDEL 2437 Anna Ersdotter *cirka 1665
2437 Anna Ersdotter
*cirka 1665


   Fam:
    Vigsel: 1690-10-19 Strängnäs

      1: 4798 Anders *1710-03-31 Strängnäs
      2: 1523 Lars *cirka 1716-08 Strängnäs

fadder 1706 för JaGiös (AE:s h Munkba), 1707 för AN Långg (d:o), 1708 för AStaaf (d:o), 1708 för EA Långg, 1713 för AJ (d:o), 1718 för AN Skolb (AE:s ä), NX
Anarkiv 8.0 2018-05-04