ANSEDEL 2432 Olof Holm *cirka 1675
2432 Olof Holm
*cirka 1675


   Fam:
   2433 nn *cirka 1665

RR 1707 11/11 penningräknare v Kgl Myntet i Sthlm EHolm
Anarkiv 8.0 2018-05-04