ANSEDEL 2417 Katarina Balthazarsdr Weinert *cirka 1660
2417 Katarina Balthazarsdr Weinert
*cirka 1660
†efter 1718

Far: 3036 Baltzar Jacobsson *cirka 1640
Mor: 3037 *cirka 1640
      Vigsel:

   Fam:
    Vigsel: 1689-01-17 Strängnäs

      1: 8041 Maria *1689-11-15 Strängnäs
      2: 1621 Catharina *1691-11-26 Strängnäs
      3: 2526 Anders *1694-04-04 Strängnäs
      4: 2612 Hedvig Margareta *1696-09-04 Strängnäs
      5: 5185 Anna Sophia *cirka 1700
      6: 2687 Hedvijck *1699-06-11 Strängnäs

RR 1709 29/4 rådm sal BalJac:s gd mellan EH:s ä:s gd på S sidean o OJ:s gd på Nsidan,in till tvärgatan den dess dtr hCatBal efter sin sal mans tullnärens ABromans d y:s död A:o 1699 besuttit och innehaft under dess åtnjutne Gratials disponerande till mannens Ballances Clarerande men nu för medellöshet ej mächtar den längre förestå och skiöta, och nu alltså med sin mans hufwud Cautionist lagmannens Johan Stiernroos gunstiga tillåtelse till borgaren Lars Hindrichsson täncker att försällia, wardt samma wärdering utoi hCatBal:s o LHi:s närwaro av rådm JöO och EBergrahm med warande stadsnot AThol-r företagen och gården av följande beskaffenhet funnen och wärderad, Nembl:n noggrann beskrivning på fyra sidor
fadder 1695 för HH, 1697 för JaSj
Anarkiv 8.0 2018-05-04