ANSEDEL 2394 Lars Larsson Bodaelius *cirka 1660
2394 Lars Larsson Bodaelius
*cirka 1660


   Fam:
    Vigsel: 1686-04-07 Strängnäs

      1: 6043 Brijta *1686-10-03 Strängnäs
      2: 2804 Anders *cirka 1690

Anarkiv 8.0 2018-05-04