ANSEDEL 2383 Brijta Olufsdotter *cirka 1660
2383 Brijta Olufsdotter
*cirka 1660
†1721-03-26 Strängnäs Skolbacken

   Fam:
    Vigsel: 1685-10-18 Strängnäs

      1: 1471 Kerstin *1687-11-08 Strängnäs
      2: 2473 Nils *1692-08-07 Strängnäs
      3: 4337 Anders *1694-03-12 Strängnäs
      4: 2720 Catarina *1697-03-20 Strängnäs
      5: 2752 Johannes *1701-03-23 Strängnäs
      6: 4654 Johannes *1705-09-03 Strängnäs
      7: 3581 Brita *1710-06 Strängnäs
      8: 5055 Christina *1718-08-28 Strängnäs
   Fam:
   5136 nn *cirka 1660

fadder 1702 för EO, Långg, 1706 för AHlsten, 1708 för EO Skolb, 1711 för OP Munkb, 1712 för sm ONm›
Anarkiv 8.0 2018-05-04