ANSEDEL 2370 Olof Larsson *cirka 1655
2370 Olof Larsson
*cirka 1655






   Fam:
    Vigsel: 1684-04-02 Strängnäs

Anarkiv 8.0 2018-05-04