ANSEDEL 237 Erik Olofsson *cirka 1660
237 Erik Olofsson
*cirka 1660
†1738

Far: 2609 Olof *cirka 1630
Mor:
      Vigsel:

   Fam:

      1: 240 Anna *1699-12-10 Strängnäs
      2: 2507 Johan *1693-02-26 Strängnäs
      3: 2608 Erick *1696-07-17 Strängnäs
      4: 236 Anders *1702-07-19 Strängnäs
      5: 242 Kärstin *1705-04-02 Strängnäs
      6: 4735 Brigitta *1708-01-31 Strängnäs
      7: 58 Anna Caisa *1710-10-07 Strängnäs
      8: 724 barn
      9: 4865 Olof *1712-07-09 Strängnäs

fadder 1702 för AO, 1718 för AN Skolb, 1729 för OBd
Anarkiv 8.0 2018-05-04