ANSEDEL 2334 Anna Jönsdotter *cirka 1660
2334 Anna Jönsdotter
*cirka 1660
†efter 1709

   Fam:
    Vigsel: 1681-01-11 Strängnäs

      1: 7752 Catharina *1688-09-09 Strängnäs
      2: 1575 Brita *1690-09-27 Strängnäs
      3: 1036 Olof *1693-01-31 Strängnäs
      4: 1536 Anna *1694-07-06 Strängnäs
      5: 2603 Benckt *1696-02-01 Strängnäs
   Fam:

      6: 1238 Anders *1670-06-07 Strängnäs
      7: 4158 Bengt *cirka 1675
      8: 3066 Pär *cirka 1680
      9: 1893 barn *1676-06-06 Strängnäs
      10: 3149 Catharina *cirka 1680
      11: 3150 Brita *cirka 1685

RR 1709 5/4 hAaM i Elldsundsgd + måg BtMå i Åhrby i Vansö sn besvärade sig över kyrkobyggaren LJ som uti 13 år ägt och innhaft 1/2 i samma gd för det han under denna tid ej det ringaste med tak eller annan förbättring sökt anlaga de hus de ägt tillsammans, över och under varandra,. varav gården mycket avsig kommer och syes snart bliva alldeles förfallen, önskandes det vill han som slätt flijt i den måttan betygar, taga af dem för samma sin halfdehl lösen, hwartill LBt sade sig ej så hastigt kunna swara. Anstånd till nästa rådstugudag.
fadder 1695 för OJa
Anarkiv 8.0 2018-05-04