ANSEDEL 2116 Olof Holl *cirka 1640
2116 Olof Holl
*cirka 1640


   Fam:

      1: 2117 dtr *cirka 1665

Anarkiv 8.0 2018-05-04