ANSEDEL 2099 Knut Karlsson *cirka 1615
2099 Knut Karlsson
*cirka 1615
†efter 1675

   Fam:
   2100 *cirka 1615

      1: 1999 Anders *cirka 1650
      2: 1111 Karin *cirka 1655

Anarkiv 8.0 2018-05-04