ANSEDEL 2096 Suän Tegelslagare *cirka 1600
2096 Suän Tegelslagare
*cirka 1600
†före 1675

   Fam:
   2097 *cirka 1600

Anarkiv 8.0 2018-05-04