ANSEDEL 198 Sara Olofsdotter *1686-04-22 Strängnäs
198 Sara Olofsdotter
*1686-04-22 Strängnäs Västerviken
†efter 1754

Far: 981 Olof Nilsson Präst *cirka 1640 Norrland
Mor: 1530 ?pedersdotter *cirka 1660
      Vigsel:

   Fam:
    Vigsel: 1701-12-12 Strängnäs

      1: 230 Magdalena *1703-01-07 Strängnäs
      2: 227 Eric *1705-12-24 Strängnäs
      3: 228 Olof *1708-11-19 Strängnäs
      4: 229 Anders *1711-07-02 Strängnäs
      5: 4936 Petter *1714-09-09 Strängnäs
      6: 7761 son *cirka 1717
      7: 166 Elisabet *1718-12-27 Strängnäs
      8: 231 Nils *1721-05-10 Strängnäs
      9: 232 Maria *1723-09-16 Strängnäs
      10: 233 Hans *1724-11-18 Strängnäs
      11: 234 Daniel *1729-01-21 Strängnäs

fadder 1706 för AHlsten, OO, 03 för LA, JaGiös, 1708 för OE Kgb, 1710 för JA, 1710 för OJ Wv, 1711 för JaD, 1713 för st-tj AO, NX Långg, 1715 för AJ Wv, JaA Wv, OJö Kgb, 1720 för M, 1722 för PE, 1729 för PLustr, 1735 för JaSugr, PFalk, NBerlin
Anarkiv 8.0 2018-05-04