ANSEDEL 1795 Anders Pärsson *cirka 1640
1795 Anders Pärsson
*cirka 1640


   Fam:

      1: 2448 Olof *cirka 1665
      2: 3941 Mathias *cirka 1665 Strängnäs

RR 1710 26/9 g:l borg förordnad att begrava döda i pesten
Anarkiv 8.0 2018-05-04