ANSEDEL 1719 Jonas Ersson *cirka 1640
1719 Jonas Ersson
*cirka 1640


   Fam:
   2844 *cirka 1645

      1: 2604 Kerstin *cirka 1665
      2: 1720 Jonas *1667-05-05 Strängnäs
      3: 1721 Giösta *1667-05-05 Strängnäs
   Fam:
   5568 *cirka 1660

Anarkiv 8.0 2018-05-04