ANSEDEL 1694 Johan Andersson *cirka 1640
1694 Johan Andersson
*cirka 1640
†1668-11 Strängnäs på berget

   Fam:
   1730 *cirka 1640

      1: 1735 Erich *1667-08-31 Strängnäs

fadder 1668 för AN (på torget)
Anarkiv 8.0 2018-05-04