ANSEDEL 1654 Brita Hansdotter *cirka 1670
1654 Brita Hansdotter
*cirka 1670fadder 1691 för JMurm (p), 1719 för JNb (PE:s h?)
Anarkiv 8.0 2018-05-04