ANSEDEL 1647 Hendrich Johansson *cirka 1630
1647 Hendrich Johansson
*cirka 1630


   Fam:

      1: 1648 barn *cirka 1665

Anarkiv 8.0 2018-05-04